på mnr. 11, utpå Gata, Molde

Matrikkel
Takst 1767: ud paa Gaden, mnr. 16
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
Ft. 1801: Rechnes Røysen, mnr. 11. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/27/
Takst 1807: Ud paa Gaden, mnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063006