i Molde rådhus

Matrikkel
Skatt 1789: mnr. 183, øde. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
Takst 1807: paa Marken, mnr. 175, Molde Byetinghuus. Taksert til 700 daler og eid av byens innbyggere. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
Kart 1897: Raadhus, mnr. 175

Også kalt rådstua
Nytt rådhus ble tatt i bruk på annen tomt i 1966