på mnr. 126, under Berget, Molde

Matrikkel
Salg 1744: under Berget
Skifte 1751: paa Røysen. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/
Takst 1767: Paa Røysene, mnr. 145
Skatt 1789: Paarøysen, mnr. 128. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 126). http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/47/
Takst 1807: paa Røysen, mnr. 126. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
Ft. 1865: Østre Røisen, mnr. 126
Slettet før 1888

Øst for elva, oppunder berget, omtrent der Romsdalsgata senere ble anlagt