på bnr. 2, Småge, Aukra

Matrikkel
1950: gnr. 4, Småge, bnr. 2, Småge. Skyld: 2 mark 58 øre

Kalt Nilsgarden etter bruker 1776–1804