Øst for elva, oppunder berget (omtrent der Romsdalsgata senere ble anlagt)
Vest for elva, oppunder berget rett øst for kirken