på Sekken, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1.1.1964: Veøy kommune

Øy i sjø