på Røra, Kvernberget, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 19, Kvernberg, bnr. 5, Røren. Skyld: 10 øre
Fra 2020: gnr. 219, bnr. 5