på mnr. 92-93, Veita, Molde

Matrikkel
Se også mnr. 92 og 93 hver for seg
Takst 1807: Veiten, mnr. 92. Weiten, mnr. 93. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063022
Ft. 1865: Veiten, mnr. 92, 93
Trolig ødelagt i bybrannen 1916