på mnr. 111, ved Brua, Molde

Matrikkel
Utskilt fra mnr. 110
Ft. 1801: Ved Broen, mnr. 111. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340635
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 111. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026