på mnr. 19, Sanden, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 21. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 19, øde. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340619
Takst 1807: Ud paa Gaden, mnr. 19. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063009
Senere Boybakken 2. https://www.digitalarkivet.no/tl10040908109036