i Vardevegen 2, Molde

Fra 1954 igjen kalt Fabrikkvegen
Fra 1.3.1999 postnr. 6415