på mnr. 114, ved Brua, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Ved Broen, mnr. 131
Skatt 1789: Wedbroen, mnr. 115
Ft. 1801: Paa Røysen, mnr. 114
Takst 1807: Indenfor Broen, mnr. 114. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
Ft. 1865: Hovedgaden, mnr. 114

Huset stod omtrent der Gotfred Lies plass 3 senere ble bygd