på mnr. 14, utpå Gata, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Ud paa gaden, mnr. 19
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 16. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 14. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/29/
Takst 1807: Ud paa Gaden, mnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063008