på Røvik kirkegård, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1.1.1964: Bolsøy kommune