på mnr. 101, utpå Gata, Molde

Matrikkel
Takst 1767: ud paa Gaden, mnr. 116
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 102. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 101. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/43/
Takst 1807: Veiten, mnr. 101. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063023
Ft. 1865: Veiten, mnr. 101

Vest for elva, på nedsiden av senere Romsdalsgata (Gotfred Lies park)