på Røbekk kirkegård, Molde

Før 1964 i Bolsøy (se der)