i Olsmedbakken, Molde

Mellom Østre Røysa og Østre Schultzhagen

Skrivemåter
Ols-Smed Bakken, 1788 (Bolsøy mini. 1759–93, fol. 61 b, https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630005)
Olssmed-Bachen, 1794 (Molde pantebok 1748–1823, s. 408, https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610207)
Ole Smeds Bakken, 1796/97 (Molde pantebok 1748–1823, s. 437, https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610221)
Olsmed Bakken (Molde branntakst 1807, fol. 27 b, mnr. 137, https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031)

Gaten fikk navn etter smed Ola Mikalsson Aune, se egen artikkel
Etter bybrannen i 1916 ble gateløpet lagt litt lenger sør