i Røbekk kirke, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1964: Bolsøy kommune

Formelt Bolsøy kirke