i Setet, Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1838: Sund tinglag
Fra 1.1.1838: Aukra kommune
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Utskilt fra Svinnset 1838
1840: mnr. 28, Sædet
1890: gnr. 31, Sætet
1950: gnr. 31, Sætet
Fra 2020: gnr. 431

Tidligere kalt Sauset

På Otrøya