i Nesset

Sivil tilhørighet
Egen kommune fra 1.1.1838
Eresfjord og Vistdal utskilt som egen kommune 1.1.1890–31.12.1963
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Sognene Rød (Nesset), Eresfjord (Sira) og Vistdal hadde residerende kapellan i 1589, og ble trolig utskilt fra Veøy prestegjeld som pastorat i 1672
Nesset ble kalt gjeld i 1693 (tingbok 21.1.) og 1701 (manntallet), og prestegjeld i 1710 (Romsdal tingbok 1707–11, fol. 142 a)