på Moldegård, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1964: Bolsøy kommune (s.d.), men hørte allerede delvis til byen

Matrikkel (våningshusene på hovedbruket)
Ft. 1801: Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
Avgift 1803: mnr. 174 A
Ft. 1865: Moldegaard, mnr. 184. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380406
Ft. 1875: 3. rode, mnr. 184. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209200324
Kart 1897: Moldegaard, mnr. 184

(1950, Bolsøy: gnr. 25, Moldegård, bnr. 1, Moldegård. Skyld: 8 mark 97 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50.cgi?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=25)