på fhv. mnr. 24, Reknesrøysan, Molde

Matrikkel
Huset stod før i Myra (s.d.)
Takst 1807: Rechnes, mnr. 24. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005
Trolig flyttet eller revet før 1816