på Reknesrøysan, Molde

Opprinnelig vestenden av byen
Kalt Ytre Røysa i 1792
Også kalt bare Røysan