Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 64, Rørset, bnr. 1, Rørset. Skyld: 1 mark
Fra 2020: gnr. 464, bnr. 1

Også kalt Heimi garda