på mnr. 147, Olsmedbakken, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 149. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340641
Takst 1807: Olsmed Bakken, mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063033
Skatt 1816: Ohlsmedbakken, mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301008

Huset lå ved ledet i toppen av bakken, omtrent der Romsdalsgata 20 senere ble bygd