på mnr. 142, Olsmedbakken, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 144. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340640
Takst 1807: Olsmed Bakken, mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032