Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 64, Rørset, bnr. 2, Rørset. Skyld: 1 mark 79 øre
Fra 2020: gnr. 464, bnr. 2