på mnr. 139, Olsmedbakken, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 141, øde. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 139. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340640
Takst 1807: Olsmed Bakken, mnr. 139. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031