på mnr. 128 C, Olsmedbakken, Molde

Eiendommen ble utskilt mellom 1865 og 85