på Molde sjukeheim

Senere kalt Glomstua omsorgssenter og sjukeheim