på Reknes hospital, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Rechnes-Røysen, Rechnes Hospital, mnr. 10. Det skulle svare 68 daler i formuesskatt (½ pst. av nettoverdien). http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
Ft. 1801: Rechnes Hospital, mnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340616
Takst 1807: Rechnes, Rechnes Hospital, mnr. 8. Takst i daler: hovedbygning 1 700, sjøbod 80, sidehus 200. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005

Også kalt Molde hospital, 1715 (Romsdal tingbok 1714–21, fol. 41 a) og 1742 (Romsdal tingbok 1740–49, fol. 56 b)
Kalt Reknes pleiestiftelse fra 1861
Se også mnr. 5 og Reknes sanatorium

Opprettet som hospital for spedalske
Fra 1794 behandlingssted for skjørbuk, ratesyke og spillsyke
Sykehuset hadde egen kirkegård fra 1841, siste begravelse 1895, nedlagt 1897 (det ser riktignok ut til at pasienter ble gravfestet/jordet ved hospitalet allerede på 1700-tallet: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660216https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630035)