på mnr. 144, Molde

Matrikkel
Tingsvitne 1774: mnr. 163. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064190
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 146. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340641
Ikke nevnt i branntaksten 1807 eller ft. 1865

Huset lå ved ledet i toppen av bakken, som ble kalt Olsmedbakken fra 1780-årene