på Møre fylkessykehus, Molde

Matrikkel
Fra 1937: Julsundvegen 1. https://www.digitalarkivet.no/tl10040908109007

Før 1919: Romsdal amtssykehus (s.d.)
Fra 1935: Møre og Romsdal fylkessykehus
Nedlagt 1960 ved opprettelsen av Fylkessjukehuset i Molde (se Molde sjukehus)