på Molde kirkegård

Ved de tidligere kirkebyggene
Nedlagt 1900