på mnr. 213, Reknesrøysan, Molde

Matrikkel
Ft. 1865: Reknæsrøisen, mnr. 213. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38277/36/