på mnr. 137, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Ind paa Gaden, mnr. 156
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 139. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 137. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340639
Takst 1807: Olsmed Bakken, mnr. 137. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031

Smeden Ola Mikalsson Aune og hans familie bodde der fra 1768/69
Tomten lå omtrent der Mindor Bolsø senere hadde trykkeri (Olsmedbakken 1)