på Romsdal amtssykehus, Molde

Matrikkel
Ft. 1910: mnr. 4 (se også under Reknesrøysan). https://www.digitalarkivet.no/gf01036747000207

Fra 1919: Møre fylkessykehus (s.d.)