på mnr. 138, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 140. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 138. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/49/
Takst 1807: Olsmed Bakken, mnr. 138. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031
Ft. 1865: Olsmedbakken, mnr. 138

Huset stod omtrent der Olsmedbakken 3 senere ble bygd