på mnr. 91 C, Kornhagen, Molde

Kornhagen fikk navn etter generalauditør Korn (s.d.)