på mnr. 202, Kornhagen, Molde

Kornhagen fikk navn etter generalauditør Korn (s.d.)