på mnr. 149, Olsmedbakken, Molde

Matrikkel
Takst 1771: mnr. 168
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 151. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 149. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340642
Takst 1807: Olsmed Bakken / Indenfor Broen, mnr. 149. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063033

Huset lå omtrent litt nord for senere Olsmedbakken 2 og 4