på Kleive, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1964: Bolsøy kommune (s.d.)

Tettsted, postnr. 6453