på fhv. mnr. 65, Kirkebakken, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Kirke bakken, mnr. 68. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
Tingsvitne 1783: mnr. 65. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064077
Revet og slettet 1785. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064071