på fhv. mnr. 172, Østre Schultzhagen, Molde

1767: mnr. 182

Revet og slettet 1783