på mnr. 150, innpå Gata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 153. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 150. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340642
Takst 1807: Indenfor Broen / Schultzhagen, mnr. 150. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063033

Huset lå omtrent på nordsiden av senere Olsmedbakken 6