i Lagegården, Molde

Matrikkel
Plass utskilt fra Moldegård
Trolig senere mnr. 151 B i Østre Schultzhagen, omtrent der Strandgata 13 og Olsmedbakken 6 E senere ble bygd

Navn etter Lage Nilsson (s.d.)