på mnr. 59, Kirkebakken, Molde

Matrikkel
Takst 1767: Kirke bakken, mnr. 70. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
Skatt 1789: Kirkebakken, mnr. 61. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 59. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340625
Takst 1807: Kierkebakken, mnr. 59. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
Ft. 1865: vestre Schultzhagen, mnr. 59
Ft. 1910: Mellemgate, mnr. 59
Kart 1913: Mellemgaten