på mnr. 122, Krubba, Molde

Matrikkel
1748: Krybben
1764: Røysene
1767: Paa Røysene, mnr. 140
Skatt 1789: Paarøysen, mnr. 123. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
Ft. 1801: Paa Røysen, mnr. 122
Takst 1807: paa Røysen, mnr. 122. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
Ft. 1865: Østre Røisen, mnr. 122

Stedsnavnene Røysa og Krubba ble delvis brukt om hverandre
Huset stod omtrent der Gotfred Lies plass 1 senere ble bygd