på mnr. 207, Myrabakken, Molde

Matrikkel
Ft. 1865: Myrebakken, mnr. 207