i Myrabakken, Molde

Tidligere kalt Salmakerbakken etter salmaker Hans Persson Hagen (s.d.)