på Moldeneset, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1742: se under Moldegård i Bolsøy

Skrivemåter
Moldegårdneset (godkjent av kartverket 1984)
     Mold-nesset (takst 1767)
     Moldnesset (mt. 1762 og 64, ft. 1801)
     Molde-Gaards-Næsset (1786, Veøy mini. 1765–99, s. 307)
     Molde Gaards Næssset (1753, Molde pantebok 1748–1823, s. 46. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610026)

Opprinnelig drevet som gård. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191240
Husmannsplasser under Moldegård / hustomter i Molde
Sjøen ble senere utfylt rundt neset