på mnr. 134, innpå Gata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 136. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 134. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340639
Takst 1807: Indenfor Broen, mnr. 134. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063030

Kalt Sekkenesgården i 1781 og 1802 (Molde pantebok 1748–1823, s. 527)
Huset lå omtrent i vestenden av senere Strandgata 5