på mnr. 145, Molde

Matrikkel
Takst 1767, 1774: mnr. 164
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 147. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 145. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340641
Takst 1807: Olsmed Bakken, mnr. 145. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032

Gaten ble kalt Olsmedbakken fra 1780-årene
Huset lå omtrent ved østenden av senere Romsdalsgata 21