på mnr. 71, Kirkebakken, Molde

Matrikkel
Ft. 1801: Kirkebakken, mnr. 71. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340627
Takst 1807: Kierkebakken, mnr. 71. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
Slettet før 1888

Rett nedenfor mnr. 70, opprinnelig på samme grunn