på mnr. 52, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 54. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
Ft. 1801: Schultzhagen, mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340624
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 52. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063015